Deponiranje sevov – javni dostop

 

Mikrobiološka zbirka Ex sprejema v shranjevanje vse seve gliv, bakterij, arhej in alg, razen tistih, ki so izolirani iz humanih vzorcev. Ob deponiranju prosimo depozitorja seva za čim popolnejše podatke o sevu, ki jih navede v priloženem dokumentu, ki ga predhodno ali skupaj s kulturo deponira v zbirko.

Seve je potrebno poslati v primerni embalaži. Kulture ne smejo biti kontaminirane z drugimi mikroorganizmi, okužene s pršicami ali amebami. V primeru dvoma je o tem potrebno obvestiti osebje Ex, ki lahko poskrbi za čiščenje kulture. Dobljeni sevi bodo pregledani in v dogovoru z depozitorjem opremljeni z identifikacijsko oznako Ex.

 

 

Deponiranje sevov – varni depozit

 

Ena od nalog Ex je tudi dolgotrajno, večletno skladiščenje sevov na podlagi zaupne pogodbe. Ti sevi so dostopni samo depozitorju in niso katalogizirani. Shranjeni so na več načinov, ki zagotavljajo viabilnost in genetsko stabilnost. Na zahtevo depozitorja lahko viabilnost in metabolno aktivnost tudi testiramo.

 

 

Obrazec za deponiranje sevov se nahaja tukaj.