Pogoji uporabe veljajo za vsako posamezno pogodbo med IC Mycosmo in stranko, ki storitev naroči, in sicer do preklica individualne pogodbe. Pogoji uporabe veljajo za dobavo kultur mikroorganizmov in storitev, ki jih IC Mycosmo nudi. Sprejem blaga in storitev se razume kot sprejem naših pogojev.
Pogoji naročanja
Formalno povpraševanje se izvede pisno na elektronski naslov (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.). Na osnovi zahteve IC Mycosmo sestavi ponudbo, ki je do naročnikove pisne potrditve neobvezujoča. IC Mycosmo poskrbi za dostavo izdelkov v času, kot je določen v ponudbi, na stroške naročnika, razen če ni v pogodbi drugače navedeno.
IC Mycosmo se zavezuje, da bo dobavil vse dogovorjene izdelke ali storitve.
IC Mycosmo zagotavlja, da poslani izdelki, niso nevarni, kužni, HIV pozitivni, strupeni ali radioaktivni.
Pogoji dostave
Stranka prevzema odgovornost za ustrezno ravnanje z biološkim materialom, prav tako mora zagotoviti, da bo biološki material sprejelo in z njim ravnalo usposobljeno osebje v ustreznem laboratorijskem okolju.
Stranka mora biti seznanjena z vsemi veljavnimi varnostnimi standardi in predpisi.
IC Mycosmo ne prevzema odgovornosti za nastalo škodo in poškodbe, ki so posledica neprimernega ravnanja z dobavljenimi izdelki ali poškodbami nastalimi med transportom ali zaradi višje sile.
Kakovost izdelkov in storitev
Predmet pogodbe in storitev IC Mycosmo je biološki material, ki se lahko spremeni. Kljub temu visoki mikrobiološki standardi delovanja IC Mycosmo zagotavljajo dobavo čistega in verodostojnega biološkega materiala.
Varen depozit
IC Mycosmo ne prevzema nobene odgovornosti za podatke o kulturah, ki jih je depozitor predal v hrambo. Biološki material se trajno shrani po veljavnih standardih. Dokumentacija, ki je povezana z biološkim materialom, se obravnava strogo zaupno. IC Mycosmo ne prevzema odgovornosti za izgubo biološkega materiala, če le-ta predhodno ni bil primerno hranjen ali pa poslana mikrobiološka kultura ni bila v čisti obliki.
Identifikacija
Identifikacija sevov temelji na sodobnih taksonomskih prijemih. IC Mycosmo ne prevzema odgovornosti za rezultate identifikacije, kot tudi ne za sposobnost preživetja sevov, ki so bili poslani v identifikacijo. Na željo stranke, se material, ki je bil poslan v identifikacijo, po končanem postopku, uniči.

 

Podatki o plačilu

Plačilo (z bančnim nakazilom):
Biotehniška fakulteta
Univerza v Ljubljani
Jamnikarjeva 101
Oddelek za biologijo
1000 Ljubljana, Slovenija.

IC Mycosmo (MRIC UL)
Ex mikrobiološka zbirka
Katedra za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov

Prosimo, da pri plačilu navedete številko predračuna!
Ime računa
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Jamnikarjeva 101
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Opomba: IC Mycosmo stroškovno mesto:170 (38330-400050/201)
Št. računa: 01100-6030707410
IBAN SI56 01100-6030707410
SWIFT BSLJSI2X
Naslov banke:
Banka Slovenije
Slovenska cesta 35
SI-1505 Ljubljana
Slovenija
Za vse morebitne spore je pristojno sodišče v Ljubljani.