Izolacija sevov iz različnih predmetov oz. materialov in pridobivanje čistih kultur

V Ex po naročilu opravimo mikrobiološki pregled okužene hrane, pijače, krmil, semen, embalaže, industrijskih proizvodov in podobnih vzorcev, opravljamo pa tudi izolacijo iz različnih naravnih vzorcev (tla, voda, zrak). Vzorcev človeškega izvora (človeških tkiv) ne obdelujemo. Mikroorganizme izoliramo in jih identificiramo do nivoja rodu oziroma vrste. Po končanem delu naročniku pošljemo ustrezno poročilo.

Identifikacija in karakterizacija sevov

Pravilna identifikacija mikroorganizmov je izjemnega pomena za znanstvene raziskave, fitopatologijo, okužbe v industriji itd. V mikrobiološki zbirki Ex po naročilu neznane mikroorganizme (glive in bakterije) taksonomsko identificiramo na podlagi makroskopskih, mikroskopskih, biokemijskih in molekulskih lastnosti. Od ustanovitve mikrobiološke zbirke Ex do danes je bilo v celoti identificiranih že približno 5000 glivnih in 460 bakterijskih kultur.

Kvasovke identificiramo s sekvenciranjem ITS ali 28S rDNA, nitaste glive pa na osnovi morfoloških karakteristik kulture na ustreznem gojišču in sekvenciranjem ITS rDNA. V mikrobiološki zbirki Ex shranjujemo tudi podatke zaporedij DNA tipskih sevov in drugih dobro karakteriziranih sevov, ki jih lahko uporabimo kot pomoč pri identifikaciji. To občasno omogoča tudi opis za znanost novih vrst mikroorganizmov, o čemer se dogovorimo z depozitorji. Za mikroorganizme, identificirane in opisane v mikrobiološki zbirki Ex, lahko po naročilu priskrbimo makroskopske in mikroskopske fotografije sevov, vključno z mikrografijami, pridobljenimi s presevnim (TEM) in vrstičnim elektronskim mikroskopom (SEM).